0

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A webáruház üzemeltetője: Nonna Rosa Kft.
Székhely: 4026 Debrecen, Piac utca 12.
Képviseletében eljár: Pataki Lászlóné Szabó Enikő ügyvezető
Telefon: +36-70/434-9180
E-mail cím: info@nonna.hu
Adószám: 26626099-2-09
Cégjegyzékszám: 09 09 030381
Cégjegyzéket vezeti: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
a továbbiakban: Eladó

2. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

Jelen Vásárlási és Szállítási Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő regisztrálja magát a webáruház honlapján vagy ott regisztráció nélkül rendelést ad le. Ha a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek másképp nem rendelkeznek, akkor Vevőnek minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás, késedelmes teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Az Eladó a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat. A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak meg.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az Eladó a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. REGISZTRÁCIÓ

A rendeles.nonna.hu és www.nonna.hu honlapon történő regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt.

Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a rendszer generálja és e-mailben elküldi a Vevőnek. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható.

A regisztráció során az Eladó birtokába jutott adatokat, személyes adatokat az Eladó saját maga kezeli, adatbázisát nem hozza harmadik személy tudomására, az adatkezeléssel mást nem bíz meg.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Eladó a következő adatokat rögzíti a Vevőről: a Vevő felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Vevő a következő adatokat bocsátja a szállítással megbízott személy rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő, címzett neve, a teljes szállítási cím, a megrendelt ételek vételárának végösszege, a Vevő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Vevő megadott személyes adatait a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti, azzal, hogy a regisztráció törlését a Vevő az info@nonna.hu elektronikus levélcímen kérheti.

4. A RENDELÉS MENETE

A rendeles.nonna.hu és www.nonna.hu webáruházban való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez nem szükséges a regisztráció.

A rendeles.nonna.hu és www.nonna.hu honlapon bemutatott árukínálat nem képez az Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógusnak minősül. Az abban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és elérhetőségi adatok tájékoztató jellegűek; az Eladó a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért felelősséget nem vállal, az árváltozás jogát fenntartja.

Az egyes megrendelhető ételek ára vonatkozásában a rendelés visszaigazolásában feltüntetett vételár az irányadó. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, melyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák. Az árak egy darab termékre vonatkoznak.

A webáruház üzemeltetője az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Az árak, illetve a termékek folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül szállításra.

A termékek megvásárlásához a Vevő felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni az áruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan behelyezi a ’Kosár’-ba.

Ekkor megjelenik kosarának részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosarába, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy megrendelheti.

A rendeléshez különösen az alábbi adatok szükségesek:
• Számlázási adatok
• Szállítási adatok

A Vevő az adott étel megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

A Vevő a rendeléséről minden esetben megrendelés értesítőt, vagyis megrendelés visszaigazolást kap a rendeles.nonna.hu / www.nonna.hu webáruháztól e-mailben.

A Vevő köteles a webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, a rendeles.nonna.hu / www.nonna.hu által küldött értesítőn, visszaigazoláson feltüntetett összesített vételárat és szállítási költséget készpénzben vagy bankkártyával a kézbesítő futárnak kifizetni.

5. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Megrendelt áru házhozszállítását az Eladó kizárólag Debrecen közigazgatási területén belül tudja biztosítani. A házhozszállítás díja Debrecen területén belül bruttó 490 Ft.

A kiszállítás a rendeles.nonna.hu / www.nonna.hu honlapon feltüntetett nyitvatartási időn belül biztosított, az ez után feladott rendeléseket az Eladó nem teljesíti.

A Vevő köteles a kiszállítás honlapon feltüntetett időszakában a kézbesítési címként megjelölt helyen tartózkodni, a kézbesítés időpontjában a szállítmányt átvenni és az átvételi elismervényt aláírni. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll a Vevőre, ezért a Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és esetleges észrevételeit, mennyiségi, minőségi jellegű észrevételeit, igényeit haladéktalanul jelezni.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a teljesítést nem tudja vállalni. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. Eladó elállási joga

Amennyiben a Vevő a vételárat a futár részére a szállításkor azonnal készpénzben vagy bankkártyával nem fizeti meg, úgy az Eladó a szerződéstől elállhat.

6.2. A Vevő elállási joga

Ha Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: info@nonna.hu, illetve telefonon is jelezni az alábbi telefonszámon: +36-70/434-9180.

7. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A rendeles.nonna.hu / www.nonna.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A rendeles.nonna.hu / www.nonna.hu üzemeltetője nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

• a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
• az információtovábbítási késedelemből adódó,
• vírusok okozta,
• szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
• vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

8. EGYÉB

8.1. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail, vagy postai levél útján bejelentheti az 1. pontban szereplő elérhetőségeken.

Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatja. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

A panasz elutasítása esetén az Eladó írásban azzal a felhívással tájékoztatja álláspontjáról a Vevőt, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Vevőt ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

A panasz Eladón kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy fogyasztónak minősülő, vagy fogyasztónak nem minősülő panaszos kíván-e további panaszt tenni.

Amennyiben az eladói panaszkezelés nem jár a Vevő számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Vevő székhelye szerinti békéltető testület
A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület székhelye:
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710

b) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és az Eladó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben az eladói panaszkezelés a fogyasztónak nem minősülő Vevő számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint.

8.2. Magatartási kódex

Az Eladó magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek szerinti tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik.

8.3. Alkalmazandó jogszabályok

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (gazdasági reklámtörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)NGM rendelet szabályai az irányadóak.

Kosár

Még üres a kosarad! Válassz valamit!

Megrendelem
Product added to cart.
Rendelésed felszolgálónknál adhatod le.
Close